Vilka är vi?


Föreningen:

Vi är en ideéll förening som bygger helt på frivillig insats. Det kostar ingenting att nattvandra och man kan följa med hur ofta eller sällan man vill. Vi är helt politiskt och religiöst obundna. Vårt mål är att synas och finnas till för ungdomars trygghet på stan. Föreningen i Alingsås betalar medlemskap till Riksnätverket Nattvandrare i Sverige vilket medför gemensam målsättning, arbetssätt, uniform och försäkring.

Vandrarna:

Alla nattvandrare är 25 år eller äldre, ungdomsvandrare är 20 – 24 år. Man skall vara drogfri, nykter och ha en social grund / överskott för att kunna dela med sig som medmänniska. Vi är inte tjänstemän, vi är 100% volontärer. Skillnaden mellan en nattvandrare och en civilperson är att vi aktivt söker kontakt och vi lägger energi på att upprätthålla den positiva signal den gula jackan medför, ett gott rykte är viktigt. Vi utger oss aldrig för att vara mer än medmänniskor eller att ha mer befogenheter.


Styrelsen i Alingsås 2019-2020:


Jag2016Balkongcut
Ordförande:
Antonio Santos
0704-65 65 49

 

Sekreterare: Anne Jonsson
0731-42 64 33

 

Kassör: Stefan Hjärkéus
0739-47 83 06

 

MalinNattvProfil
Ledamot:
Malin Johansson
0733-54 94 64

 

Ledamot: Jörgen Vedlund
0704-34 98 00