Nattvandring i korthet


Att nattvandra innebär att man träffas före respektive planerad vandring och utrustar sig med varsin gul jacka som man får låna. Vi tar en god fika i början eller efter en stunds vandring. Vi rör oss i grupper, minst två personer ute bland ungdomarna för att finnas till hands och knyta kontakt. Vandringen pågår så länge ungdomar är ute eller så länge vi känner att vi orkar, c:a 21:00-03:00.
Vi lyssnar, stöder och uppmuntrar. Vi kan t.ex. följa någon hem eller trösta någon som är ledsen. Självklart har vi tystnadsplikt. Så länge man har den gula jackan på sig är man försäkrad och införstådd med föreningens verksamhet.

Du behövs!
Det finns en jacka till dig med