FAQ


Vanliga frågor och svar.

 1. Är ni vakter?
  Nej, vi arbetar förebyggande och är aktiva socialt genom att skapa relation, hjälpa, positivt uppmuntra och vara goda förebilder.
 2. Hur gammal måste man vara för att få vandra?
  För att nattvandra med ordinarie uniform och vara försäkrad måste man ha fyllt 25 år. I Alingsås kan de som är 20-24 år vara ungdomsvandrare på egen risk men har då en speciell reflexväst i sällskap med vuxenvandrare.
 3. Har ni tystnadsplikt?
  Ja vi har moralisk tystnadsplikt som privatperson, inte juridisk. Nattvandrare har skrivit under på att man följer regelverket där det bland annat står:
  ”Nattvandrare ska inte föra vidare personliga uppgifter som man sett eller hört i förtroende. Däremot skall nattvandrare iaktta den skyldighet som finns för att informera om viktiga förhållanden där man befarar att ungdomen far illa eller vistas i olämplig miljö. ”

 4. Behöver man någon utbildning för att få vandra?
  Alla vandrare i Alingsås får tillgång till ett utbildningsmaterial efter första mötet med oss. Det arrangeras även kurser i t.ex. HLR både lokalt och regionalt för nattvandrare.

 5. Vad gör man om man är lite sugen på att prova nattvandring?
  Man ringer föreningsmobilen ( 0706- 43 48 07 ) och träffas över en kopp kaffe innan man provar nattvandring i Alingsås.
 6. Har nattvandrare några speciella rättigheter? t.ex. hälla ut någons öl?
  Nej, nattvandrare har samma rättigheter som privatpersoner och får aldrig hälla ut någons alkohol.
 7. Är nattvandrare kopplade till någon myndighet som polisen eller socialförvaltningen?
  Nej, nattvandring är en ideell föreningsverksamhet, inte att förväxla med fältassistenter som jobbar för kommunen.
 8. Varför ger ni bort klubbor?
  De fungerar som samtalsöppnare och ett sätt att sprida glädje. De är även effektiva för att avstyra bråk, distrahera och avleda uppmärksamheten.
 9. Hur ofta nattvandrar man?
  Det är upp till var och en. I Alingsås schemalägger vi inte vandrare, man anmäler sig de vandringar som man känner passar.
 10. Får man betalt för att nattvandra?
  Nej, nattvandrare är volontärer-frivilliga som vill hjälpa till för att man tycker om att hjälpa människor.
 11. Är nattvandrare kristna?
  Nej, man är religiöst neutral och politiskt obunden så fort man tar på sig den gula jackan, oavsett vad man har för övertygelse privat.